Đánh giá thuật toán điều khiển cửa sổtương tranh theo phương pháp tập trung/phân tán trong chuẩn IEEE802.11p

Mạng giao thông phi cấu trúc (Vehicular Ad hoc NETworks - VANETs) là một dạng của mạng tùy biến Ad hoc được ứng dụng vào hệ thống giao thông thông minh. Ở đó mỗi phương tiện chuyển động trên đường được coi như một node mạng, cho phép trao đổi thông tin với nhau theo các giao thức định tuyến của mạng Ad Hoc. Việc triển khai mạng VANET vào trong hệ thống giao thông thông minh (ITS) được đánh giá là khả thi và hữu dụng. Các ứng dụng thiết lập trên nền mạng VANET góp phần giảm tình trạng ắc tắc xe cộ, tai nạn giao thông và kiểm soát các hoạt động quản lý giao thông một cách tiết kiệm và hiệu quả.