Ngày/Day: 24Month/Tháng 8Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

Hội nghị cán bộ chủ chốt Viện Ứng dụng Công nghệ năm 2019 “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2019 -2025”

Ngày 22/02/2019 tại Ninh Bình, Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2019 với chủ đề “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ giai đoạn 2019 - 2025” nhằm phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực KHCN và công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong Viện, từ đó đưa ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả công tác thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện và các đơn vị thuộc Viện.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Lê Hùng Lân Bí thư Đảng ủy- Viện trưởng, Ban lãnh đạo Viện và 42 cán bộ Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, GS.TS. Lê Hùng Lân đã nêu bật Chương trình hành động của Viện trong năm 2019 và định hướng các năm tiếp theo có so sánh với các nhiệm vụ công tác đã thực hiện được trong năm 2918. Trên cơ sở đó đánh giá tổng quát thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 theo kế hoạch đã xây dựng, trong đó, nhấn mạnh vào 02 vấn đề cốt lõi là nguồn nhân lực và hiệu quả ứng dụng KHCN. Đề xuất với Hội nghị Cán bộ chủ chốt năm nay cần tập trung phân tích tồn tại, đưa ra nguyên nhân nhằm xây dựng các giải phát phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ.

Viện trưởng - Lê Hùng Lân phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo tham luận với 02 chủ đề trọng tâm: Nguồn nhân lực chất lượng cao và công tác đào tạo, thu hút cán bộ giỏi tại các đơn vị trong Viện; Công tác nghiên cứu KHCN và triển khai ứng dụng sản phẩm KHCN của Viện. Sau mỗi chủ đề các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi thảo luận một cách sôi nổi, thẳng thắn, tích cực, đi sâu phân tích nội dung các bài tham luận của Viện và các đơn vị thuộc Viện. Các bài tham luận đã chỉ rõ thực trạng tại các đơn vị, bên cạnh mặt mạnh, tích cực cũng đã nêu lên những tồn tại như: số lượng cán bộ có trình độ chuyên môn sâu còn chưa nhiều; năng lực kinh doanh, hiểu biết thị trường hạn chế; chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo còn chưa được như mong muốn,... Qua đó đã phân tích các nguyên nhân và đề xuất được các nhóm giải pháp tổng thể, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện cũng như các đơn vị trong giai đoạn 2019 – 2025 như: Xây dựng, nâng cao nhận thức về công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao; Cải thiện chế độ, môi trường làm việc với tinh thần đoàn kết; Khuyến khích đẩy mạnh việc thâm nhập thực tế nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng; Thành lập, đào tạo các nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn cho kết quả đầu ra là sản phẩm KHCN có hàm lượng cao, sở hữu trí tuệ, các bài báo quốc tế; Nâng cao năng lực tiếp cận một số lĩnh vực như Công nghệ quang tử thế hệ mới, công nghệ IoT, công nghệ thông tin và tri thức liên quan Dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo, thị giác máy (Machine Vision), Học sâu (Deep learning), công nghệ thực tại tăng cường (Augmented Reality) v.v…

Qua nội dung các bài tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các cán bộ chủ chốt, GS.TS Lê Hùng Lân Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ đã phát biểu kết luận hội nghị: Ghi nhận, đánh giá đây là một hội nghị có chất lượng, các bài tham luận đã nhìn nhận một cách thẳng thắn thực trạng, tồn tại của Viện cũng như của các đơn vị thuộc Viện, từ đó cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ trong thời gian tới nhất là trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra cho chúng ta nhiều cơ hội nghiên cứu, phát triển nhưng cũng đầy thách thức, khó khăn. Do đó chúng ta phải quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, khẩn trương hơn trong tư duy của nhà quản lý, nhà khoa học, phải định hướng rõ ràng cho sự phát triển của Viện cũng như của các đơn vị như hướng tới sản phẩm khoa học mang tính thế mạnh và là thương hiệu của Viện; tạo lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu; tăng cường các chuyên gia theo lĩnh vực chuyên môn cụ thể; nâng cao năng lực quản lý; xây dựng tiêu chí nguồn nhân lực; tự đào tạo thông qua các nhiệm vụ Khoa học công nghệ; tham gia đề án đào tạo nguồn nhân lực; v.v… Viện trưởng đề nghị lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ chủ chốt nghiêm túc thực hiện các giải pháp sau khi có kết luận của Hội nghị này để có hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ một cách cụ thể và rõ ràng.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Các cán bộ trẻ tham gia thảo luận tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Các cán bộ chủ chốt chụp ảnh lưu niệm

 

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ

 

 

 

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 25/02//2019 đến 02/03/2019

 

 

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 18/02//2019 đến 23/02/2019