Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019

Văn phòng công nhận Chất lượng (BOA) kiểm tra, đánh giá PTN đăng ký công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học

Trong hai ngày 06-07/11/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá của Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) đã tổ chức kiểm tra, đánh giá công nhận đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với Trung tâm công nghệ vi điện tử và Tin học..

Theo định hướng phát triển của Trung tâm, trên cơ sở đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu từ tiểu dự án FIRST-IMET, Trung tâm đã nâng cấp cơ sở phòng làm việc, đầu tư trang thiết bị, máy móc chuyên dụng và tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn; xây dựng các bộ tài liệu, hồ sơ hệ thống quản lý theo chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Tiếp đoàn làm việc có ông Nguyễn Huy Công – Giám đốc Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học cùng các cán bộ chuyên môn. Trong phiên họp khai mạc sáng ngày 06/11/2019, Ông Nguyễn Huy Công đã báo cáo kết quả chuẩn bị của Trung tâm về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý được xây dựng trong thời gian vừa qua, sau đó, Đoàn công tác đã tham quan cơ sở vật chất và thông báo nội dung đánh giá với đơn vị.


Đoàn kiểm tra của BOA làm việc tại Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học

Sau thời gian 02 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, các chuyên gia đã đánh giá chi tiết hệ thống hồ sơ, tài liệu, quy trình mà đơn vị đã xây dựng; Đánh giá nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, quan sát quá trình thực hành thành thạo của các kỹ thuật viên.

Kết thúc đợt kiểm tra, đánh giá, Ông Phạm Đức Cường – Chuyên gia đánh giá chất lượng, Trưởng đoàn đánh giá đã ghi nhận: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học – Viện Ứng dụng Công nghệ đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý cơ bản theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nhân sự của PTN được đào tạo đúng chuyên ngành, điều kiện tiện nghi PTN tốt. Ông cũng đã tổng kết lại một số điểm chưa phù hợp và đưa ra những khuyến nghị để Trung tâm khắc phục, hoàn thiện hồ sơ và gửi lên văn phòng BOA xem xét trước khi Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận cho Trung tâm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học

 

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 04/11/2019 đến 09/11/2019