Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 358/KH-VUDCN ngày 28/11/2019 về kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2019 của Viện Ứng dụng Công nghệ, được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện, chiều ngày 9 tháng 12 năm 2019 tại sở Viện tại 25 Lê Thánh Tông, Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ viên chức Văn phòng Viện để đưa ra những quyết nghị nâng cao chất lượng quản lý, phát huy kỹ năng và cải tiến phương pháp làm việc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Hùng Lân – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ; đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng; đồng chí Phan Xuân Bình Minh - Ủy viên thường vụ - trưởng ban nữ công Công đoàn Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức văn phòng.

Tại Hội nghị thay mặt toàn thể cán bộ viên chức Văn phòng đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn phòng đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2019 thông qua các nội dung cụ thể như: Công tác xây dựng văn bản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; công tác quản lý, hỗ trợ, công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác tài chính, quản trị, pháp chế, tuyên truyền v.v…qua từng nội dung cụ thể đồng chí đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao qua đó nhằm phát huy thế mạnh cũng như rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm tiếp theo, bên cạnh đó đồng chí cũng thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2020 là cần phải phát huy vai trò tham mưu tư vấn cho Lãnh đạo Viện và phối hợp các đơn vị trong Viện thực hiện các nội dung như: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo các mặt công tác của Viện theo chức năng nhiệm vụ được giao; giữ vững đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt hơn với các cơ quan quản lý, các đơn vị trực thuộc và tổ chức đoàn thể trong Viện nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện về nhiệm vụ được giao trong năm 2020; Xem xét, nghiên cứu xây dựng Quy trình xử lý văn bản điện tử khi Viện áp dụng giải pháp văn phòng điện tử trong toàn Viện; Nâng cao năng lực cán bộ, tính chủ động, sáng tạo trong công việc; nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động thực hiện các công việc, báo cáo. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Viện công tác kiện toàn tổ chức, tinh giảm biên chế và tinh gọn bộ máy...

Cũng tại Hội nghị thay mặt đoàn thể đồng chí Trần Thị Xinh chủ tịch công đoàn Văn phòng báo cáo hoạt động phong trào, hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện nghị quyết năm 2018.

Đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn Phòng Viện đọc báo cáo trước Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ ghi nhận sự phấn đấu của cán bộ viên chức Văn phòng, qua đó đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm tới của Văn phòng Viện sẽ rất nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh Viện và các đơn vị thuộc Viện đang từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, điều này đòi hỏi mỗi cán bộ Văn phòng phải đổi mới công tác một cách tích cực, kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện, đồng chí Cung Hồng Kiên - Chánh Văn phòng Viện khẳng định: Văn phòng Viện sẽ đoàn kết, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo Viện giao phó. Tiếp đó đồng chí đã trình bày dự thảo nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 và phát động phong trào thi đua, với sự nhất trí cao Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị cán bộ, viên chức và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Viện đã thành công tốt đẹp, đóng góp các kết quả tích cực tiến tới Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của toàn Viện Ứng dụng Công nghệ.

 

Nguồn: Văn phòng Viện

 

Thông báo vê buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Trung Kiên về đề tài: “Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật định vị trong nhà sử dụng tín hiệu Wi-Fi”, Ngành: Kỹ thuật điện tử, Mã số: 9520203.

Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp tầng 5, Viện Ứng dụng Công nghệ, Số 25, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 09/12/2019 đến 14/12/2019