Ngày/Day: 09Month/AprilNăm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 09/09/2019 đến 14/09/2019

Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo Viện từ ngày 03/09/2019 đến 08/09/2019

Tổ chuyên gia thẩm định sản phẩm nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

 

Ngày 28/8/2019 tại Viện Ứng dụng Công nghệ, tổ chuyên gia đã có buổi làm việc, thẩm định sản phẩm của Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm Hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động kiểu điểm (I-ATP) nâng cao an toàn và năng lực vận tải đường sắt Việt Nam” mã số ĐTĐL.CN-17/16, do ThS. Lê Hồng Minh làm chủ nhiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ chủ trì

Tổ chuyên gia được thành lập theo Quyết định số 1974/QĐ-BKHCN ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm:

1. GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, tổ trưởng.

2. PGS.TS. Đỗ Việt Dũng, Trường Đại học Giao thông Vận tải – Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ viên

3. PGS.TS. Phạm Mạnh Thắng, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ viên

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Vụ Khoa học công nghệ thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Tại buổi làm việc, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày với tổ chuyên gia và các đại biểu tham dự về danh mục các sản phẩm đã đăng ký trong thuyết minh; báo cáo về kết quả đạt được, trình diễn video, ảnh về lắp đặt và hoạt động của sản phẩm; chạy phần mềm mô phỏng.

Hệ thống thử nghiệm là sản phẩm của đề tài đã được lắp đặt trên đầu máy D19E-979 kéo đoàn tàu hàng chạy qua ga Ấm Thượng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai. Kết quả thử nghiệm cho thấy, hệ thống I-ATP mẫu đã hoạt động tốt, đúng như thuyết minh và Hợp đồng đã ký.

Chủ nhiệm đề tài trình bày các kết quả nhiệm vụ

Tổ chuyên gia và các đại biểu xem video về hoạt động của hệ thống I-ATP

Đoàn công tác trong chuyến giám sát chạy thử hệ thống tại ga Ấm Thượng

Hệ thống I-ATP mẫu được lắp trên đầu máy D19E và ga Ấm Thượng

Các thành viên của tổ chuyên gia đã đánh giá chi tiết về số lượng, chủng loại và chất lượng các sản phẩm của nhiệm vụ. Kết luận buổi làm việc, tổ chuyên gia đã đồng ý để Chủ nhiệm đề tài và Đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ, tiến hành bảo vệ tại Hội đồng KH&CN nghiệm thu cấp Nhà nước.

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ