Ngày/Day: 25Month/Tháng 2Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Dự án đang triển khai

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Dự án phòng thí nghiệm phát triển ứng dụng Y-Sinh công nghệ cao 5146
2 Dự án cải tạo sửa chữa nhà làm việc của chi nhánh Viện ứng dụng công nghệ tại TP.Hồ Chí Minh 6223
3 Dự án cải tạo khu xưởng thực nghiệm 4214