Ngày/Day: 08Month/Tháng 12Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Dự án đang triển khai

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Dự án phòng thí nghiệm phát triển ứng dụng Y-Sinh công nghệ cao 7481
2 Dự án cải tạo sửa chữa nhà làm việc của chi nhánh Viện ứng dụng công nghệ tại TP.Hồ Chí Minh 8491
3 Dự án cải tạo khu xưởng thực nghiệm 7163