Ngày/Day: 20Month/Tháng 10Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

TIN TIÊU ĐIỂM

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
31 Seminar khoa học: Bệnh vàng lá thối rễ và biện pháp khắc phục 1756
32 Trung tâm Công nghệ vi điện tử và Tin học tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp nhà nước ĐTĐL.CN – 43/16 789
33 Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Xuân Bình Minh 787
34 Kiểm tra tiến độ đề tài cấp nhà nước mã số ĐTĐL.CN-35/17 878
35 Nhanh chóng giúp Sóc Trăng tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ 1346
36 Tiếp cận doanh nghiệp đẩy mạnh cơ hội đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ 909
37 Chi nhánh Viện tại Hồ Chí Minh tổ chức buổi Seminar: Tìm hiểu về bọ phấn trắng 851
38 Chủ động tiếp cận địa phương nhằm phát triển thị trường 1165
39 Viện Ứng dụng Công nghệ tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Kim loại, Đài Loan 869
40 Đẩy nhanh thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Viện ứng dụng Công nghệ 956