Ngày/Day: 24Month/Tháng 8Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

TIN TIÊU ĐIỂM

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
21 Nhanh chóng giúp Sóc Trăng tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ 1120
22 Tiếp cận doanh nghiệp đẩy mạnh cơ hội đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ 702
23 Chi nhánh Viện tại Hồ Chí Minh tổ chức buổi Seminar: Tìm hiểu về bọ phấn trắng 638
24 Chủ động tiếp cận địa phương nhằm phát triển thị trường 953
25 Viện Ứng dụng Công nghệ tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Kim loại, Đài Loan 625
26 Đẩy nhanh thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Viện ứng dụng Công nghệ 695
27 Đẩy mạnh hiệu quả trong hợp tác Trường đại học và Viện nghiên cứu: sản phẩm nghiên cứu phục vụ cộng đồng 624
28 Trao đổi về công tác phối hợp nghiên cứu KHCN giữa Viện Ứng dụng Công nghệ và cục Khoa học Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng 581
29 Viện Ứng dụng Công nghệ làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng 618
30 Dự án MEMS/NEMS triển khai đúng tiến độ 790