Ngày/Day: 24Month/Tháng 8Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

TIN TIÊU ĐIỂM

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
11 Công đoàn Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức chương trình xem phim chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 569
12 Phối hợp bàn giao thiết bị và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống bảo quản nông sản 548
13 Chuỗi các hoạt động chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5 của Viện Ứng dụng Công nghệ 604
14 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức giao lưu thể thao chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5. 618
15 Viện Ứng dụng Công nghệ giới thiệu các sản phẩm và công nghệ ứng dụng trong nông nghiệp tại Đắk Lắk. 982
16 Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển công nghệ và thương mại hoá sản phẩm giữa Hanel PT và Nacentech 814
17 Seminar khoa học: Bệnh vàng lá thối rễ và biện pháp khắc phục 1541
18 Trung tâm Công nghệ vi điện tử và Tin học tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp nhà nước ĐTĐL.CN – 43/16 582
19 Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Xuân Bình Minh 596
20 Kiểm tra tiến độ đề tài cấp nhà nước mã số ĐTĐL.CN-35/17 671