Ngày/Day: 09Month/Tháng 4Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

TIN TIÊU ĐIỂM

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
11 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 539
12 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS theo học tại Viện 362
13 Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. 399
14 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC tại 25 Lê Thánh Tông 515
15 Hội thảo kỹ thuật về công nghệ xử lý nước thải bệnh viện 415
16 Ban Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác và Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2019 442
17 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm 606
18 Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 438
19 Trung tâm Quang điện tử tiếp nhận thiết bị và công nghệ chế tạo thấu kính quang học từ Hàn Quốc 627
20 Chuyện bây giờ mới kể - chế tạo máy tính ‘Bác Tô’ 541