Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

TIN TIÊU ĐIỂM

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức thành công Hội thảo quốc tế: “Giáo dục Quốc tế - Đẩy nhanh tác động giữa nghiên cứu cơ bản và kinh tế xã hội” 137
2 Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học hoàn thành Tiểu dự án FIRST-IMET 161
3 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu tuyển chọn giống Spirulina thích hợp nuôi nước lợ tại Thanh Hóa” 202
4 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 242
5 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS theo học tại Viện 240
6 Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. 270
7 Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC tại 25 Lê Thánh Tông 385
8 Hội thảo kỹ thuật về công nghệ xử lý nước thải bệnh viện 287
9 Ban Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác và Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2019 325
10 Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm 474