Ngày/Day: 09Month/Tháng 4Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu tuyển chọn giống Spirulina thích hợp nuôi nước lợ tại Thanh Hóa”

Ngày 02/01/2020, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ (2018-2019) “Nghiên cứu tuyển chọn giống Spirulina thích hợp nuôi nước lợ tại Thanh Hóa” do ThS.NCVC Trần Bảo Trâm làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài đến từ các đơn vị: Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Công nghệ Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Giáo dục và Sở KH&CN Hà Nội. Tham dự buổi nghiệm thu có Bà Trần Thị Hồng Minh - Giám đốc Ban Kế hoạch Tài Chính, đại diện cơ quan quản lý Viện Ứng dụng Công nghệ, đại diện cơ quan thực hiện nhiệm vụ - Trung tâm Sinh học Thực nghiệm cùng nhóm cán bộ tham gia đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Đối chiếu các nội dung và sản phẩm đã đăng kí trong Hợp đồng/Thuyết minh nhiệm vụ, tất cả thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá các kết quả thu được của Đề tài đều đạt và vượt cả về số lượng và chất lượng. Với những nỗ lực của nhóm nghiên cứu, đề tài đã thu thập và tuyển chọn được một số giống tảo Spirulina chịu mặn từ nhiều địa phương như Bình Thuận, Nghệ An, Thanh Hóa, đã thử nghiệm thực hiện quy trình nuôi sinh khối Spirulina nước lợ tại Công ty CP Long Phú (Quảng Xương, Thanh Hóa). Với kết quả bước đầu của đề tài đã mở ra hướng ứng dụng nuôi tảo Spirulina bằng nước biển ngay tại các vùng ven biển Việt Nam, tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn, giúp giảm chi phí/giá thành sản xuất cho doanh nghiệp, hạn chế sử dụng nguồn nước ngọt khan hiếm và phát triển nông nghiệp bền vững. Thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm triển khai ứng dụng tại địa phương, doanh nghiệp cho đội ngũ nhân lực khoa học của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm.

Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi và tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng

Kết thúc cuộc họp, PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng - chủ tịch Hội đồng đã kết luận đề nghị thông qua và nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn giống Spirulina thích hợp nuôi nước lợ tại Thanh Hóa” của các thành viên Hội đồng với 07/07 phiếu Đạt. Chủ nhiệm đề tài và đại diện cơ quan thực hiện vụ đã cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện báo cáo.

Bà Trần Thị Hồng Minh phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm