Ngày/Day: 09Month/Tháng 4Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày 27/12/2019 tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí là đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Ứng dụng Công nghệ, hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ KH&CN;

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Viện trưởng Lê Hùng Lân đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020.

Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Lê Hùng Lân báo cáo tại Hội nghị

Thông qua báo cáo đã đánh giá hoạt động năm 2019 của Viện với một số nội dung tiêu biểu: Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Ứng dụng Công nghệ đã đoàn kết, tích cực công tác, vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của kế hoạch năm do Lãnh đạo Bộ giao. Hoạt động của Viện diễn ra trong bối cảnh chung của đất nước, đó là xu thế chuyển mình với tốc độ phát triển của nền KT-XH, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu lớn và nặng nề của ngành KHCN đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, Viện đã rà soát, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh giản, sắp xếp lại theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả thông qua Điều lệ mới về tổ chức, hoạt động của Viện và từng bước thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm với định hướng chủ động, sáng tạo của Viện và các đơn vị trong Viện.

Viện đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo tinh thần của nghị quyết Đảng ủy và đã đạt kết quả tốt. Viện đã có 03 NCS bảo vệ luận án Tiến sĩ, có 04 cán bộ đang là NCS, cán bộ tốt nghiệp Thạc sĩ là 08, cử 01 cán bộ NCS học tại Nhật Bản, 02 cán bộ bồi dưỡng theo chương trình 135. Trong năm 2019 Viện đã thực hiện chương trình đào tạo Tiến sĩ và đã đạt kết quả cao.

Về hoạt động nghiên cứu – triển khai, các chỉ tiêu về kết quả hoạt động KH&CN đều tăng cao so với những năm trước. Các nhiệm vụ KH&CN của Viện đều tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến bám sát vào các định hướng của nhà nước, kế hoạch công tác của Bộ, giải quyết những nhiệm vụ bức thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, du lịch, an ninh – quốc phòng, y tế và ươm tạo doanh nghiệp…

Năm 2019 Viện đã chủ trì và tham gia triển khai 11 nhiệm vụ cấp quốc gia, 24 đề tài cấp Bộ, 11 đề tài cấp cơ sở, 04 nhiệm vụ cấp tỉnh, 10 công trình đăng ký giải pháp hữu ích và đăng ký quyền tác giả, có 58 bài báo khoa học được công bố trong nước và quốc tế và nhiều giải pháp và sản phẩm được áp dụng vào thực tế.

Với chủ trương bám sát nhu cầu thị trường, chú trọng triển khai sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới, năm 2019 Viện đã có các kết quả dịch vụ có hàm lượng khoa học cao và ý nghĩa thực tiễn lớn, phục vụ lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ, an ninh quốc phòng, nông nghiệp… Những kết quả đạt được đều thể hiện sự tiến bộ về năng lực, uy tín của các cán bộ khoa học trong Viện. Doanh thu từ các hoạt động KH&CN của Viện và các đơn vị đạt hơn 20 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng/năm

Đồng thời, Viện luôn bám sát các chương trình công tác của Bộ KH&CN với các địa phương. Viện đã kết hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng và các Sở KH&CN xây dựng, thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN giải quyết những vấn đề bức thiết phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị lãnh đạo Viện cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế mà Viện chưa khắc phục triệt để như chưa tạo ra được nhiều sản phẩm chủ lực và hiệu quả kinh tế lớn, khả năng thương mại hóa các kết quả từ nhiệm vụ KH&CN chưa được như mong muốn và tương xứng với tiềm năng của Viện, chất lượng nguồn nhân lực còn là vấn đề bức thiết.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2020 Lãnh đạo Viện xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đó là kiện toàn lãnh đạo Viện nhiệm kỳ mới (2020-2025); tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; đột phá mạnh mẽ về công nghệ, chiếm lĩnh và khẳng định vị trí hàng đầu của Viện trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm cũng như tăng cường nguồn nhân lực; chú trọng phát triển thị trường KH&CN; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao uy tín của viện và thu hút hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên môn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các ý kiến đóng góp và thảo luận về hoạt động của Viện trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã khẳng định Viện đã có sự thay đổi, phát triển hết sức ấn tượng trong năm 2019 và chúc mừng những kết quả Viện đã đạt được. Viện đã đi vào hoạt động theo hướng tự chủ, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ đã đi vào thực tế và phát triển hơn. Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng nhấn mạnh Viện phải làm sao đưa các kết quả nghiên cứu ra thị trường, có nguồn thu và tăng thu nhập cho cán bộ, bên cạnh đó thứ trưởng cũng chỉ ra điều kiện cốt yếu là phải có nguồn nhân lực tốt, muốn có nguồn nhân lực tốt phải làm sâu, làm cụ thể và làm chi tiết mới đáp ứng được, mới thực hiện được các định hướng đề ra.

Trong năm 2019, để tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Trần Văn Tùng mong muốn Viện cần lựa chọn hướng đi rõ ràng, phát hiện ra những vấn đề mới, lắng nghe nhu cầu từ thị trường, từ xã hội, lắng nghe ý kiến của tập thể cán bộ, viên chức để có thể đề xuất ra được những nhiệm vụ KH&CN có tính thực tiễn cao. Đồng thời, Viện tiếp tục thực hiện tự chủ trong hoạt động. Đặc biệt là Viện cần xác định thế mạnh, tập trung phát triển để khi nói đến Viện Ứng dụng Công nghệ là phải nói đến một thương hiệu công nghệ mà không ai có thể vượt qua được. Là đơn vị đứng đầu trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển KT-XH, theo đó Viện cần giữ vững ổn định tất cả các hoạt động, giữ gìn đảm bảo sự đoàn kết của các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị hài hoà, đồng bộ để đảm bảo sự phát triển của đơn vị.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhân dịp này, Phó Viện trưởng Giang Mạnh Khôi đã công bố Quyết định khen thưởng của Viện đối với cá nhân và tập thể trong năm 2019. Có 3 tập thể và 49 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, 170 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 24 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ