Ngày/Day: 09Month/Tháng 4Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo vê buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Trung Kiên về đề tài: “Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật định vị trong nhà sử dụng tín hiệu Wi-Fi”, Ngành: Kỹ thuật điện tử, Mã số: 9520203.

Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp tầng 5, Viện Ứng dụng Công nghệ, Số 25, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.