Ngày/Day: 21Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Cập nhật thông tin về Quản lý nông sản và an toàn thực phẩm thông qua hoạt động hợp tác quốc tế

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-VƯDCN ngày 04/11/2019 của Viện Ứng dụng Công nghệ, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã cử cán bộ tham dự Lớp nghiên cứu và hội thảo về “Quản lý nông sản và an toàn thực phẩm cho cán bộ các nước Asean” do Bộ thương mại Trung Quốc tổ chức từ ngày 8/11/2019 đến ngày 28/11/2019.

Cán bộ các nước Asean tham gia khóa đào tạo tại Bắc Kinh

Trong quá trình tập huấn, đoàn cán bộ các nước Asean đã được tìm hiểu về nhu cầu và tình hình sản xuất, chế biến nông sản tại Trung Quốc qua các chuyến thăm quan đến các nhà máy, khu sản xuất công nghệ cao tại bốn thành phố lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và Hàng Châu. Tại đây các thành viên tham gia khóa học còn được các chuyên gia Trung Quốc cung cấp những thông tin về bộ tiêu chuẩn quản lý nông sản và thực phẩm cũng như luật xuất nhập khẩu nông sản tại quốc gia này.

Tham quan quan khu sản xuất  nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Thượng Hải

Bên cạnh đó, thông qua các buổi giới thiệu, trao đổi của các thành viên tham gia khóa đào tạo, các học viên còn được cung cấp thêm thông tin về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Khóa đào tạo đã giúp cho cán bộ Trung tâm được cập nhật thông tin và kiến thức về xu hướng sản xuất, chế biến nông sản, và một số các luật định trong xuất nhập khẩu nông sản tại các quốc gia trong khu vực.

Hội thảo giới thiệu về tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản tại các quốc gia Asean

 

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm