Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ về việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018; Ngày 17/12/2018 Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Trần Hậu - Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chi ủy và toàn thể đảng viên của Chi bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Hậu Bí thư Chi bộ thay mặt Chi ủy trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Hội nghị đã kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ năm 2018, các đồng chí đảng viên Chi bộ đã tham gia ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng đạt được năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trần Hậu Bí thư Chi bộ đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Trung tâm đã đạt được trong năm qua, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chung. Đồng chí cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019: Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Đồng thời, Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm đánh giá, chất lượng, phân loại tập thể Chi ủy và đảng viên năm 2018, đề ra giải pháp thực hiện năm 2019, lấy kết quả đánh giá làm căn cứ để xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2018.

Kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2018 Chi bộ có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc và đề nghị Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ khen thưởng  tổ chức cơ sở Đảng năm 2018.

 

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học