Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Ban Kế hoạch – Tài chính tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2018

Ngày 14/12/2018, Ban Kế hoạch – Tài chính (Ban KHTC) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS. Lê Hùng Lân – Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, kiêm giám đốc Ban Kế hoạch – Tài chính, ông Cung Hồng Kiên – Chánh Văn phòng Viện và ông Lê Hồng Minh – Phó chủ tịch Công đoàn Viện và các cán bộ, viên chức của Ban.

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Hồng Minh – Phó Giám đốc Ban đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác trong năm 2018 của Ban KHTC và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018, Ban KHTC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng trong việc xây dựng Kế hoạch cũng như quản lý tập trung, thống nhất hiệu quả công tác Tài chính – Kế toán. Với công tác xây dựng kế hoạch, các hạng mục đều tăng dần hàng năm, đưa được nhiều quy trình vào trong công tác quản lý, luôn luôn đảm bảo tiến độ về thời gian mà Bộ yêu cầu. Các mảng hoạt động khác của Ban như công tác quản lý khoa học, đào tạo và công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Cung Hồng Kiên đã đánh giá cao các kết quả nổi bật mà tập thể cán bộ, viên chức Ban KHTC đã đạt được trong năm 2018. Đặc biệt là công tác tìm kiếm các đối tác để xây dựng kế hoạch của Viện cũng như công tác quản lý khoa học công nghệ luôn được Ban duy trì và vận hành tốt. Với tư cách là Chủ tịch Công đoàn Viện, ông Kiên cũng ghi nhận những đóng góp không nhỏ của công đoàn Ban KHTC đối với những thành tích xuất sắc của công đoàn Viện năm 2018.

Với tư cách Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ kiêm Giám đốc Ban KHTC, tại Hội nghị, ông Lê Hùng Lân cũng có những lời khen đối với các kết quả hoạt động năm 2018 của Ban KHTC, đặc biệt đối với công tác quản lý tài chính, luôn báo cáo kịp thời, đảm bảo tiến độ của Bộ yêu cầu. Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ông Lê Hùng Lân đã nhấn mạnh về việc tập thể cán bộ, viên chức Ban KHTC cần lưu ý hỗ trợ 02 đề tài cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, dự kiến trong năm 2019, Viện sẽ có thêm 03 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Tỉnh được phê duyệt. Do vậy,  các cán bộ, viên chức của Ban cần tiếp tục không ngừng nâng cao trình độ để có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã hoàn toàn nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2019 với nhiều chỉ tiêu phấn đấu thiết thực.

Hội nghị đã kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

Nguồn: Ban Kế hoạch – Tài chính