Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Được sự thống nhất của cấp ủy và Lãnh đạo viện sáng ngày 14 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường tầng 5 trụ sở Viện tại 25 Lê Thánh Tông, Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ viên chức Văn phòng Viện để đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phát huy kỹ năng và cải tiến phương pháp làm việc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2019.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Hùng Lân – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, đồng chí Lê Hồng Minh- Phó chủ tịch Công đoàn Viện, đồng chí Trần Thị Hồng Minh – Phó Giám đốc Ban Kế hoạch Tài chính cùng toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng.

Tại Hội nghị thay mặt toàn thể cán bộ viên chức Văn phòng đồng chí Cung Hồng Kiên đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2018 thông qua các nội dung cụ thể như: Công tác xây dựng văn bản phục vụ công tác quản lý của Viện; thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản trị, pháp chế, tuyên truyền v.v…qua từng nội dung cụ thể đồng chí đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao qua đó nhằm phát huy thế mạnh cũng như rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị thay mặt công đoàn, đồng chí Trần Thị Xinh chủ tịch công đoàn Văn phòng báo cáo hoạt động phong trào, hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện nghị quyết năm 2017.

Đồng chí Cung Hồng Kiên – Chánh Văn Phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lê Hùng Lân – Bí thư Đảng ủy- Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ ghi nhận sự phấn đấu của cán bộ, viên chức Văn phòng, qua đó đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm tới của Văn phòng Viện sẽ rất nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh Viện và các đơn vị thuộc Viện đang từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, thay đổi điều lệ và sáp nhập đơn vị… điều này đòi hỏi mỗi cán bộ Văn phòng phải đổi mới công tác một cách tích cực, kịp thời, đáp ứng với chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và phát huy vai trò là đơn vị trung tâm của Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã bầu ra đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức cấp Viện và giới thiệu nhân sự tham gia Ban thanh tra nhân dân của Viện nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Viện, đồng chí Cung Hồng Kiên đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 và phát động phong trào thi đua, với sự nhất trí cao Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Nguồn: Văn phòng Viện