Ngày/Day: 19Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Chi nhánh Viện Ứng dụng Công Nghệ Tại Tp.HCM tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của Tập đoàn NTT Advanced Technology Corporation

Với tinh thần tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến nông sản, cụ thể là ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng thạch dừa và sản xuất sản phẩm công nghệ cao sợi xenllulose Nano-fiber. Ngày 05/12/2018, Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP.HCM đã tổ chức đón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia của tập đoàn NTT Advanced Technology Corporation, Nhật Bản. Đón tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia, về phía Viện Ứng dụng Công nghệ có GS.TS Lê Hùng Lân, Viện trưởng và TS. Võ Đình Quang, Giám Đốc Chi nhánh Viện tại TP.HCM. Về phía Nhật Bản, gồm 04 chuyên gia do TS. Yoshihisa Sakai, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác và chuyển giao quy trình đông khô thạch dừa làm sợi xenllulose để ứng dụng trong Nano-fiber.

Sau buổi làm việc nói trên, ngày 06/12/2018, Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP.HCM cùng với Viện trưởng và đoàn chuyên gia Tập đoàn NTT đã đi tham quan và làm việc với một số đơn vị sản xuất và cung cấp nguyên liệu thạch dừa tại Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.


Đại diện đoàn chuyên gia của Tập đoàn NTT, TS. Yoshihisa Sakai bước đầu đã nhất trí sử dụng thạch dừa được sản xuất tại cơ sở sản xuất thạch dừa Minh Tâm làm nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn để thử nghiệm quy trình đông khô thạch dừa sử dụng làm sợi xenllulose ứng dụng trong lĩnh vực Nano fiber. Tập đoàn NTT cũng thống nhất chọn cơ sở này cung cấp nguồn nguyên liệu thạch dừa thô để sản xuất số lượng lớn sợi xenllulose Nano fiber.


Đại diện đoàn chuyên gia Tập đoàn NTT cam kết sẽ lên kế hoạch chuyển giao toàn bộ quy trình đông khô thạch dừa cho Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP.HCM. Đồng thời, Tập đoàn NTT dự kiến sẽ đưa cán bộ của Chi Nhánh sang Nhật Bản để đào tạo quy trình đông khô thạch dừa trong thời gian tới. Nhìn chung, dưới sự chỉ đạo của Viện Trưởng, bước đầu hợp tác giữa Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP.HCM với tập đoàn NTT Advanced Technology Corporation đã đạt được những kết quả khả quan.

Nguồn: Chi nhánh Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh