Ngày/Day: 23Month/Tháng 6Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia ĐM.08.NT/13 “Nghiên cứu chiết tách dầu dừa tinh khiết bằng công nghệ không gia nhiệt”

Với mục tiêu xây dựng được dây chuyền sản xuất và quy trình công nghệ chiết tách dầu dừa tinh khiết bằng công nghệ không gia nhiệt quy mô công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2651/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2013 phê duyệt kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện đề tài “Nghiên cứu chiết tách dầu dừa tinh khiết bằng công nghệ không gia nhiệt” mã số ĐM.08.NT/13 thuộc Chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2013. Đề tài do TS. Nguyễn Phương, Trung tâm Sinh học thực hiện - Viện Ứng dụng công nghệ làm chủ nhiệm với tổng kinh phí trên 10,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 7,35 tỷ đồng và vốn khác 3,15 tỷ đồng.


Ông Cù Văn Thành - Giám đốc Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới (người chỉ tay) giới thiệu công nghệ cho thành viên Hội đồng nghiệm thu cơ sở

Theo đó, đề tài thực hiện các nội dung cụ thể như: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chiết tách dầu dừa tinh khiết (VCO) bằng công nghệ không gia nhiệt quy mô thí nghiệm; xây dựng quy trình công nghệ chiết tách dầu dừa tinh khiết bằng công nghệ không gia nhiệt quy mô công nghiệp; nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dầu dừa VCO; sản xuất thử, thử nghiệm công nghệ chiết tách VCO trên dây chuyền quy mô công nghiệp 3.000l/lô sản xuất (300 l/h) tại Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới, Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.


PGS.TS Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng (người đứng), báo cáo kết quả đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở

Ngày 30/8/2017, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học nêu trên được tổ chức tại Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới, tỉnh Bến Tre. Hội đồng gồm 07 thành viên do PGS.TS. Bùi Quốc Khánh - Viện Kỹ thuật điều khiển tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch Hội đồng, 02 Ủy viên Phản biện gồm TS. Vũ Hồng Sơn và TS. Võ Đình Quang, cùng các chuyên gia khác. Ngoài ra, trong buổi nghiệm thu cấp cơ sở còn có sự tham dự của Ông Đỗ Thành Long - Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ Quốc gia, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ (đại diện cơ quan chủ trì đề tài) và một số đại biểu cùng tham dự.


TS. Nguyễn Phương (Chủ nhiệm đề tài) báo cáo kết quả đề tài

Sau khi TS. Nguyễn Phương (Chủ nhiệm đề tài) đại diện nhóm thực hiện, báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được và trả lời cũng như tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng; PGS.TS Bùi Quốc Khánh báo cáo kết quả thẩm định độc lập của Tổ Chuyên gia, Hội đồng đánh giá cao kết quả đề tài đạt được, hoàn thành về chất lượng các chỉ tiêu đề ra, khối lượng, chủng loại sản phẩm đủ yêu cầu và một số vượt kế hoạch. Kết quả nổi bật nhất của đề tài là việc Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới - tỉnh Bến Tre ứng dụng quy trình sản xuất VCO bằng công nghệ chiết tách không gia nhiệt năng quy mô công nghiệp, năng suất 3.000 lít/ lô sản xuất, tạo ra sản phẩm VCO chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, tăng sức cạnh tranh với các nước trong khu vực, góp phần nâng cao chuỗi giá trị cây dừa tỉnh Bến Tre. Hội đồng kết luận đề tài đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu cấp Quốc gia sau khi Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm thực hiện chỉnh sửa một số ý kiến liên quan đến nội dung trình bày trong báo cáo tổng kết.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia - ông Đỗ Thành Long nhấn mạnh, đây là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên có hệ thống ở Việt Nam về công nghệ chiết tách dầu dừa nguyên chất (VCO) từ dừa tươi theo phương pháp ly tâm không sử dụng nhiệt độ cao, tạo ra sản phẩm có chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng của quả dừa. Đây cũng là đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đầu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Bến Tre tiếp cận hoạt động thử nghiệm công nghệ đối với sản phẩm chủ lực của tỉnh. Kết quả của đề tài đã khẳng định được sự thành công trong thực tiễn khi tiếng nói chung của 03 nhà phát huy tác dụng (Nhà Khoa học, Nhà Quản lý và Nhà Doanh nghiệp). Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia hi vọng, đây sẽ là tiền đề giúp các doanh nghiệp tỉnh Bến Tre quan tâm và tích cực hơn nữa để tiếp cận và hợp tác nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ trong thời gian tới.

Nguồn: Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia