Ngày/Day: 23Month/Tháng 6Năm/Year: 2018

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Chi bộ Văn phòng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Kế hoạch số 331-KH/ĐUB ngày 18/5/2017 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ về đại hội chi bộ trực thuộc và công văn số 56-CV/ĐUV ngày 29/6/2017của Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ về việc kế hoạch thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc (có nhiệm kỳ 5 năm 2 lần), được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ tại Công văn số 61-CV/ĐUV ngày 04/8/2017.

Chiều ngày 17/8/2017 Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Hùng Lân - Bí thư Đảng Ủy - Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, đại diện đoàn thể Văn phòng và Ban Kế hoạch Tài chính cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên được triệu tập.

Tại Đại hội, thay mặt chi ủy đồng chí Lê Minh Tùng - bí thư chi bộ đọc báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, tiếp đó đồng chí Đặng Quang Thạch phó bí thư chi bộ thay Mặt chi Ủy đọc bản tự kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017.

Đồng chí Lê Minh Tùng bí thư chi bộ đọc báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội đã được nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ về báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 cũng như phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Lê Hùng Lân-Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời cũng mong rằng nhiệm 2017-2020 tới đây tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, sức chiến đấu của chi bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của Đảng viên trong thời kỳ đổi mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể hàng ngày, đồng chí cũng động viên Đảng viên, cán bộ giữ vững lập trường, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Lê Hùng Lân – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ phát biểu chỉ đạo đại hội

Với tinh thần nhất trí cao Đại hội đã bầu ra chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 bao gồm 03 đồng chí bao gồm:

1. Đồng chí: Cung Hông Kiên

2. Đồng chí: Đặng Quang Thạch

3. Đồng chí: Đàm Thị Như Hoa

Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu bí thư và phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, qua đó kết quả với sự nhất trí cao của các đảng viên, đồng chí Cung Hồng Kiên đã được bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Đặng Quang Thạch được bầu làm phó bí thư.

Trước khi kết thúc, Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020 với kết quả 100% các đồng chí Đảng viên thống nhất và thông qua nghị quyết.

Viện Ứng dụng Công nghệ