Ngày/Day: 28Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông tin về khóa đào tạo huấn luyện hệ SCALA

Trong khuôn khổ dự án PTN MEMS/NEMS, Ban Quản lý Đầu tư và Phát triển Dự án (BDA) và tổ công tác tổ chức khóa đào tạo và huấn luyện sử dụng thiết bị SCALA (Mecwins, Tây Ban Nha), do các chuyên gia từ chính hãng giảng và huấn luyện. Nằm trong chương trình đào tạo có thuyết trình Giới thiệu hệ SCALA và ứng dụng, sẽ được thực hiện trong buổi chiều ngày 23/5 (thứ Ba), từ 2:00 pm, tại phòng họp tầng 6, nhà C6, Thanh Xuân Bắc (Viện Ứng dụng Công nghệ).

SCALA (SCAnning Laser Analyser) là một công cụ mạnh đánh giá đặc trưng MEMS, dựa trên việc kết hợp quét tự động hai chiều chùm tia laser và việc thu nhận chùm tia phản xạ trên photodiode (PD). SCALA được dùng vào các ứng dụng, bao gồm:

- Xây dựng hình ảnh bề mặt (topography) bất kỳ cho tia phản xạ đến PD

- Xây dựng ảnh 3D với thông tin topography của linh kiện MEMS

- Đánh giá đặc trưng linh kiện MEMS như dầm, cầu, màng, trong môi trường khí, lỏng, chân không, trong cả chế độ tĩnh và động.

Xin trân trọng thông tin và mời toàn thể các cán bộ của Viện quan tâm bố trí thời gian đến dự buổi thuyết trình này.