Ngày/Day: 18Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Ban phát triển thị trường và cơ sở hạ tầng

1. Sơ đồ tổ chức

01 Giám đốc Ban

Họ tên: Trịnh Mai Hương

Số điện thoại: 0913577878

Địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

01 Phó giám đốc Ban

Họ tên: Dương Xuân Trường

Số điện thoại: 090 444 1968

Địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

+ Phòng phát triển thị trường

+ Phòng khai thác cơ sở hạ tầng và Quản lý dự án

2. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

* Chức năng:

Ban Phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng là đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng tìm kiếm phát triển thị trường của Viện, quản lý khai thác các cơ sở hạ tầng, quản lý các dự án đầu tư chiều sâu, các dự án sửa chữa chống xuống cấp, các dự án hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết được giao theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ:

-Chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc Viện tìm kiếm, xây dựng, đề xuất các dự án, phương án hợp tác đầu tư, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, sản xuất thử nghiệm, triển khai ứng dụng, cung cấp dịch vụ khác được Viện giao theo quy định của pháp luật.

-Lựa chọn và huy động nguồn lực hợp tác đầu tư. Quản lý, khai thác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác đầu tư phát triển hạ tầng, quản lý khai thác các trang thiết bị được giao của Viện tại Khu Thử nghiệm và Phát triển công nghệ của Viện Ứng dụng Công nghệ tại Hưng Yên và Khu các Trung tâm nghiên cứu, Phát triển ứng dụng và Chuyển giao công nghệ tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc nhằm mục đích nghiên cứu, sản xuất thử, thử nghiệm, ứng dụng chuyển giao công nghệ cho các đơn vị trong, ngoài Viện và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được giao.

- Chủ trì/phối hợp với các đơn vị chuyên môn trực thuộc Viện xây dựng và trình Viện trưởng kế hoạch đầu tư chiều sâu, dự án sửa chữa chống xuống cấp hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật và của Bộ Khoa học và Công nghệ.

-Lập kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban, đảm bảo thanh toán theo kế hoạch và hợp đồng; thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước và của Viện.

3. Các thành tựu chính

- Dự án Phòng thí nghiệm Nghiên cứu thiết kế chế tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS - Quang điện tử và Khu nghiên cứu chế thử sản phẩm công nghệ cao (giai đoạn I) đã được triển khai xây dựng. Hiện tại Ban đang tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị cho dự án. Dự kiến gói thầu sẽ được thực hiện và hoàn thành trong năm 2019.

- Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu phát triển sản phẩm nguồn fiber laser phục vụ chế tạo máy cắt laser công suất lớn. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ Laser, Ban Kế hoạch Tài chính chuyển kinh phí Giai đoạn 2 về Trung tâm Công nghệ Laser tiếp tục thực hiện.

-Dự án Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm quang điện tử ứng dụng. Toàn bộ trang thiết bị của dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu triển khai của Trung tâm Tích hợp Công nghệ.

-Dự án cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc tại 25 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Toàn bộ cáchạng mục thuộc dự án đã được Ban tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng.Việc cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc của Viện Ứng dụng Công nghệ góp phần hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tăng hiệu quả sử dụng cho khu nhà làm việc.

-Phối hợp với các Trung tâm thuộc Viện trong việc mở rộng và triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm với các doanh nghiệp/cá nhân tại Khu Thử nghiệm và Phát triển Công nghệ, Hưng Yên.

4. Thông tin liên lạc của đơn vị

-Trụ sở chính: 25 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

-Điện thoại: (84-4) 3933 5445

-Fax: (84-4) 3933 0267