Ngày/Day: 20Month/Tháng 10Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Bảng quảng cáo

Ban kế hoạch - Tài chính

1. Giới thiệu:

Ban Kế hoạch – Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, có chức năng giúp Viện trưởng quản lý thống nhất công tác chiến lược, kế hoạch, công tác tài chính và chế độ kế toán, các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác với các tổ chức, cơ quan trong nước và ngoài nước của Viện Ứng dụng Công nghệ theo quy định của pháp luật.

2. Sơ đồ tổ chức

Giám đốc Ban: ThS. Trần Thị Hồng Minh.

Phó Giám đốc Ban: CN. Trần Thị Hoài Hương.

Các phòng trực thuộc đơn vị:

- Phòng Kế hoạch – Khoa học Công nghệ - Đối ngoại.

- Phòng Tài chính – Kế toán.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Ban Kế hoạch – Tài chính đảm nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn:

- Công tác kế hoạch và quản lý hoạt động khoa học công nghệ.

- Công tác tài chính – Kế toán.

- Công tác quản lý hoạt động đào tạo.

- Công tác quản lý hoạt động đối ngoại.

- Công tác duy trì, quản lý trang thông tin điện tử của Viện.

- Thực hiện công tác khác do Viện trưởng giao.

4. Thông tin liên lạc

Địa chỉ: P.401, P. 403, 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số điện thoại: (024) 39336567.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .