Ngày/Day: 23Month/Tháng 3Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Trung tâm công nghệ Vi điện tử và Tin học

Sơ đồ tổ chức

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ quyết định số 1886/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động khoa học công nghệ của Viện Ứng dụng Công nghệ.
Căn cứ quyết định số 202/QĐ-VUDCN ngày 05 tháng 09 năm 2014 của Viện Ứng dụng Công nghệ về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công nghệ của Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học có chức năng và nhiệm vụ cụ thể như sau:
2.1. Chức năng
Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Viện trưởng thực hiện các chức năng nghiên cứu, đào tạo, triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, vi điện tử.
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh của Trung tâm là: Center for Microelechtronics anh Information Techlonogy (viết tắt là IMET)
Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có địa chỉ tại C6 Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội.

2.2. Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực quy định tại khỏan 1 điều 1 của Điều lệ này vào sản xuất và đời sống.
- Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về các chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
- Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư trực tiếp , phát triển công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật bao gồm.
+ Thử nghiệm, đo lường, kiểm chuẩn sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động.
+ Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và công nghệ, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm.
+ Chuyển giao công nghệ và giải pháp kỹ thuật.
+ Các sản phẩm là kết quả nghiên cứu.
+ Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, trang thông tin điện tử.
+ Máy móc, thiết bị, phần mềm, dây chuyền công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm.
- Tham gia các hoạt động giám định, thẩm định công nghệ, tư vấn kỹ thuật các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực điện tử, vi điện tử, tin học theo quy định của pháp luật; Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định về đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.
- Quản lý viên chức, người lao động, tài sản và tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Viện và theo ưuy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Tiềm lực khoa học công nghệ

a) Công nghệ, phát triển công nghệ của đơn vị:
• Công nghệ Vi điện tử :
Full-customer ASIC
Semi-customer ASIC
FPGA
• Công nghệ DSP (digital signal processing):
DSP/ASICs
FPGA-DSP
• Công nghệ xử lý nhúng (embedded solution):
Nghiên cứu các chủng loại linh kiện mới tổ hợp cao, công năng cao (advanced devices – AdD), ví dụ FPGA, FPGA-based SoC, SiP, PoP, MCU DSP, FPGA DSP
Nghiên cứu và tích hợp các các chức năng chuyên dụng (cores, IPs) trong các linh kiện AdD (IP-AdD);
• Công nghệ MEMS/NEMS:
Linh kiện Silic khối
Linh kiện SOI
Linh kiện màng mỏng
Linh kiện polymer
Linh kiện lai ghép
b) Công nghệ được ứng dụng và triển khai sản xuất kinh doanh:
Công nghệ vi điện tử
- Các mạch ASIC chuyên dụng tốc độ cao
Xử lý song song, thời gian thực
Nghiên cứu sản xuất Kit phát triển hệ thống nhúng cho các ứng dụng nhỏ.
- Điều khiển công nghiệp
Hệ theo dõi giám sát thời gian thực, tốc độ cao.
Điều khiển chuyển động thời gian thực
- Multimedia (video, audio….);
Ứng dụng xử lý Video: Các module tiền xử lý tín hiệu Video thời gian thực.
Xử lý ảnh thời gian thực.
- Viễn thông:
Xử lý tín hiệu đầu cuối - Thông tin Quang
Các thiết bị truyền dẫn thông tin.
Công nghệ nhúng
- Ứng dụng AdD và IP-AdD để thực hiện các bài toán ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, nông/công nghiệp, an ninh, quốc phòng, và giao thông…
- Công nghiệp Ô tô: các bộ điều khiển động cơ, bộ điều khiển chống bó phanh trên xe hơi, các bộ phận giám sát điều khiển thông minh trong xe hơi.
- Các sản phẩm tự động trong nhà: máy điều nhiệt, điều hòa không khí, máy phun nước, hệ thống kiểm soát an ninh
- Các thiết bị tính toán cầm tay
- Thiết bị y tế: hệ thống thiết bị điện tử thông minh đo nhịp tim, huyết áp, hàm lượng khí bão hoà trong máu, máy X - ray    
- Thiết bị đọc các thẻ thông minh trong thương mại điện tử
- Thiết bị đo lường: oscilloscope, bộ phân tích logic, phân tích phổ
- Các thiết bị đa phương tiện: bộ thu radio Internet, hộp giải mã TV, thiết bị thu vệ tinh số
- Thiết bị trợ giúp số cá nhân (PDA)
- Các bộ điều khiển logic lập trình được (PLC) cho điều khiển tự động và giám sát trong công nghiệp, các máy CNC
- Quân sự: Giám sát trận địa sử dụng Sensor Networks.
- Điện tử hàng không: hệ thống dẫn đường, phần cứng/phần mềm điều khiển bay và các hệ thống tích hợp khác trong máy bay, tên lửa…
- Bộ chuyển mạch điện thoại
- Thiết bị mạng máy tính: router, timeserver, firewall

Công nghệ MEMS/NEMS
Cảm biến, dùng trong đo lường trong mọi mặt của đời sống: y học, y sinh, hóa học, môi trường, điện tử dân dụng;
Vi cảm biến và vi điều khiển dùng trong các ngành công nghiệp, điều khiển và an ninh quốc phòng: ô tô, tên lửa;
Các vi thiết bị chấp hành dùng trong y học, đời sống;
Các công nghệ và tích hợp công nghệ điện tử, thông tin viễn thông, điều khiển, ứng dụng trong bài toán giao thông thông minh ITS
- Cảm biến các loại
- Các bộ vi xử lý
- Công nghệ truyền thông
- Công nghệ thông tin, công nghệ xử lý ảnh, xử lý tín hiệu thời gian thực
- Công nghệ xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu
- Công nghệ quan trắc và điều khiển giao thông thông minh
c) Nhân lực khoa học công nghệ:
Phân theo trình độ
Trình độ    Số lượng
Tiến sĩ    3
Thạc sĩ    12
Cử nhân, kỹ sư    17
Cao đẳng, Nhân viên kỹ thuật    10
Tổng số    42

Phân theo chuyên ngành
Chuyên môn nghiệp vụ    Số lượng
Điện tử, vật lý    14
Tự động hoá    06
Công nghệ thông tin    07
Kinh tế (Kếtoán/marketing)    05
Khác    10
Tổng số    42

Thành tựu

a) Công nghệ, phát triển công nghệ của đơn vị:
• Công nghệ Vi điện tử :
Full-customer ASIC
Semi-customer ASIC
FPGA
• Công nghệ DSP (digital signal processing):
DSP/ASICs
FPGA-DSP
• Công nghệ xử lý nhúng (embedded solution):
Nghiên cứu các chủng loại linh kiện mới tổ hợp cao, công năng cao (advanced devices – AdD), ví dụ FPGA, FPGA-based SoC, SiP, PoP, MCU DSP, FPGA DSP
Nghiên cứu và tích hợp các các chức năng chuyên dụng (cores, IPs) trong các linh kiện AdD (IP-AdD);
• Công nghệ MEMS/NEMS:
Linh kiện Silic khối
Linh kiện SOI
Linh kiện màng mỏng
Linh kiện polymer
Linh kiện lai ghép
b) Công nghệ được ứng dụng và triển khai sản xuất kinh doanh:
Công nghệ vi điện tử
- Các mạch ASIC chuyên dụng tốc độ cao
Xử lý song song, thời gian thực
Nghiên cứu sản xuất Kit phát triển hệ thống nhúng cho các ứng dụng nhỏ.
- Điều khiển công nghiệp
Hệ theo dõi giám sát thời gian thực, tốc độ cao.
Điều khiển chuyển động thời gian thực
- Multimedia (video, audio….);
Ứng dụng xử lý Video: Các module tiền xử lý tín hiệu Video thời gian thực.
Xử lý ảnh thời gian thực.
- Viễn thông:
Xử lý tín hiệu đầu cuối - Thông tin Quang
Các thiết bị truyền dẫn thông tin.
Công nghệ nhúng
- Ứng dụng AdD và IP-AdD để thực hiện các bài toán ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, nông/công nghiệp, an ninh, quốc phòng, và giao thông…
- Công nghiệp Ô tô: các bộ điều khiển động cơ, bộ điều khiển chống bó phanh trên xe hơi, các bộ phận giám sát điều khiển thông minh trong xe hơi.
- Các sản phẩm tự động trong nhà: máy điều nhiệt, điều hòa không khí, máy phun nước, hệ thống kiểm soát an ninh
- Các thiết bị tính toán cầm tay
- Thiết bị y tế: hệ thống thiết bị điện tử thông minh đo nhịp tim, huyết áp, hàm lượng khí bão hoà trong máu, máy X - ray   
- Thiết bị đọc các thẻ thông minh trong thương mại điện tử
- Thiết bị đo lường: oscilloscope, bộ phân tích logic, phân tích phổ
- Các thiết bị đa phương tiện: bộ thu radio Internet, hộp giải mã TV, thiết bị thu vệ tinh số
- Thiết bị trợ giúp số cá nhân (PDA)
- Các bộ điều khiển logic lập trình được (PLC) cho điều khiển tự động và giám sát trong công nghiệp, các máy CNC
- Quân sự: Giám sát trận địa sử dụng Sensor Networks.
- Điện tử hàng không: hệ thống dẫn đường, phần cứng/phần mềm điều khiển bay và các hệ thống tích hợp khác trong máy bay, tên lửa…
- Bộ chuyển mạch điện thoại
- Thiết bị mạng máy tính: router, timeserver, firewall

Công nghệ MEMS/NEMS
Cảm biến, dùng trong đo lường trong mọi mặt của đời sống: y học, y sinh, hóa học, môi trường, điện tử dân dụng;
Vi cảm biến và vi điều khiển dùng trong các ngành công nghiệp, điều khiển và an ninh quốc phòng: ô tô, tên lửa;
Các vi thiết bị chấp hành dùng trong y học, đời sống;
Các công nghệ và tích hợp công nghệ điện tử, thông tin viễn thông, điều khiển, ứng dụng trong bài toán giao thông thông minh ITS
- Cảm biến các loại
- Các bộ vi xử lý
- Công nghệ truyền thông
- Công nghệ thông tin, công nghệ xử lý ảnh, xử lý tín hiệu thời gian thực
- Công nghệ xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu
- Công nghệ quan trắc và điều khiển giao thông thông minh
c) Nhân lực khoa học công nghệ:
Phân theo trình độ
Trình độ    Số lượng
Tiến sĩ    3
Thạc sĩ    12
Cử nhân, kỹ sư    17
Cao đẳng, Nhân viên kỹ thuật    10
Tổng số    42

Phân theo chuyên ngành
Chuyên môn nghiệp vụ    Số lượng
Điện tử, vật lý    14
Tự động hoá    06
Công nghệ thông tin    07
Kinh tế (Kếtoán/marketing)    05
Khác    10
Tổng số    42.

Sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩn ứng dụng cho các ngành:
+ Thủy điện: Tiếp tục nghiên cứu tạo sản phẩm mới phục vụ việc điều khiển thủy điện lớn và thủy điện nhỏ dưới 20M.
+ Giao thông: Xây dựng hệ thống giao thông thông minh quốc gia ”trước mắt đến hết năm 2015 triển khai đưa vào sử dụng một số thành phố trực thuộc trung ương.
+ Xây dựng: Xây dựng hệ thống điều khiển, xử lý thông tin tập trung cho các công trình xây dựng trọng điểm. Hệ thống báo cháy có chỉ dẫn cho các công trình công cộng, trung cư cao cấp.
+ Giáo dục: Nghiên cứu các thiết bị công nghệ cao, phần mềm hỗ trợ cho công tác giảng dạy quản lý cho ngành giáo dục.
+ Cơ quan hành chính: Xây dựng, tích hợp hệ thống thông tin và xử lý thông tin tập trung cho Uỷ ban dân dân từ trung ương tới địa phương.
+ An ninh, quốc phòng: Tiếp tục phối hợp thực thiện các bài toán về công nghệ thông tin với bộ quốc phòng, công an.
+ Các ngành khác: Nghiên cứu phát triển công nghệ các bảng hiển thị phục vụ truyền thông quảng bá...- Các sản phẩm cụ thể
+ Khối kích thích từ, điều khiển động lực trong nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
+ Tủ điều khiển tập trung cho nhà máy thuỷ điện cỡ nhỏ.
+ Hệ thống kiểm soát lưu lượng xe tham gia giao thông.
+ Hệ thống định vị toa tàu trong ga.
+ Hệ thống cảnh báo xe lưu thông trên đường hẹp, có góc khuất.
+ Tích hợp hệ thống, giám sát thi công hệ thống toà nhà thông minh.
+ Phần mềm dịch tự động Anh - Việt, Việt – Anh.
+ Phần mềm hỗ trợ quản lý sự kiện bóng đá và các môn thể thao trong nhà.
+ Hệ thống thiết bị và phần mềm CallCenter

+ Hệ thống thiết bị xử lý và cảnh báo môi trường.
+ Chuyển giao công nghệ ASIC...
- Đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu có khả năng đưa ra thị trường:
+ Thiết bị cảnh báo xác định vật di chuyển bằng sóng siêu âm.
+ Thiết bị khử trùng bằng siêu âm cho dụng cụ y tế.
+ Dịch tự động tiếng Việt ra tiếng nước ngoài.
+ Hệ thống báo cháy có chỉ dẫn cho các công trình.
+ Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu và xử lý thông tin tập trung.
+ Cải tiến, sản xuất thiết bị hỗ trợ giảng dạy theo theo yêu cầu ngành giáo dục.
+ Hệ thống thu nước từ không khí sử dụng năng lượng gió.

Đối tác

Thông tin liên lạc

Name : Center for MicroElectronics and Information Technology
Abbreviation: IMET
Headquater   : C6 Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan, Ha Noi
Tel          : (84 - 4)  35540463
Fax         : (84 - 4)  38549501
Website      :  www.IMET.Org.vn
5.2 Leaders of the Center
- Director: Mr. Nguyen Tran Hau
Tel: 04 35540462
Mobile : 0913225133
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Deputy director: Mr. Nguyen Huy Cong
Tel: 0435540001
Mobile: 0904103244
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.