Ngày/Day: 28Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Trung tâm công nghệ Vi điện tử và Tin học

1. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo đơn vị:

- Giám đốc: Nguyễn Trần Hậu

ĐT: 0243 8549215

DĐ: 0913225133

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Phó giám đốc: Nguyễn Huy Công

ĐT: 0243 5540001

DĐ: 0904103244

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Phó giám đốc: Đỗ Trọng Tấn

ĐT: 02439335162

DĐ: 0904755904

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các phòng trực thuộc đơn vị:

- Phòng Quản lý tổng hợp

- Phòng Công nghệ Vi điện tử

- Phòng Điện tử chuyên dụng

- Phòng Công nghệ thông tin

- Phòng Xử lý tín hiệu

- Phòng Triển khai công nghệ

2. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao bao gồm: lĩnh vực điện tử - vi điện tử, công nghệ thông tin – điều khiển tự động vào sản xuất và đời sống, trong đó tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh.

3. Triển khai thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Trung tâm.

4. Tham gia đào tạo tiến sĩ , tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong các chuyên ngành thuộc chức năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư thử nghiệm, phát triển kỹ thuật, công nghệ mới, dịch vụ khoa học và công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức hội nghị, hội thảo, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý trang thông tin điện tử của Trung tâm và thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

7. Tư vấn xây dựng, thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao phù hợp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao.

8. Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng được giao và theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Thử nghiệm, kiểm chuẩn, đánh giá chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động;

b) Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm;

c) Dịch vụ phòng thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm;

d) Chuyển giao công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ;

đ) Các sản phẩm là kết quả nghiên cứu;

e) Sản phẩm, hàng hóa công nghệ cao;

g) Vật tư, linh kiện, nguyên vật liệu chuyên ngành;

h) Máy móc, thiết bị, phần mềm hoặc dây chuyền công nghệ thuộc các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm;

9. Triển khai và phối hợp thực hiện các dự án đầu tư được giao của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định;

11. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu theo phân cấp của Viện và theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng giao.

3. Các thành tựu chính

- Giải thưởng: Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 theo Quyết định số 475/QĐ-BKHCN ngày 09/03/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Số sổ vàng 110)

- Sáng chế, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

+ Giải pháp hữu ích theo Quyết định số 62772/QĐ-SHTT ngày 31/8/2018 của Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ về “Phương pháp hàn linh kiện cao tần công suất lớn sử dụng coin đồng”.

- Bài báo (quốc tế, trong nước):

+ the 9th International Workshop on Advanced materials science and nanotechnology, Ninh Binh City, Vietnam, 7-11 November 2018 for "Development the intergrated microfluidic with PSi-1D-microcavity for arsenic trace detection".

+ International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR)(SCOPUS Journal) (Accepted Jul. 2018) for A Finite-Time Sliding Mode Controller Design for Flexible Joint Manipulator Systems based on Disturbance Observer,” 

+ International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (IJMERR) (SCOPUS Journal) (Accepted Jul. 2018) for “Adaptive Dynamic Programming based Integral Sliding Mode Control Law for Continuous Time Systems: A Design for Inverted Pendulum Systems,

+ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chấp nhận đăng 7/12/2018 về “Dự báo giá nông sản trên thị trường dùng mạng nơ ron mờ hồi quy”,

+ Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ, số 4/2018 về “Cơ sở tính toán vận tốc trong hệ thống mô phỏng huấn luyện lái tầu hỏa”,

4. Các đề tài, công nghệ và sản phẩm tiêu biểu

a) Các đề tài đã hoàn thành và đang thực hiện từ 2017 đến nay

- Đề tài cấp Quốc gia: “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ Duplexer, bộ khuyếch đại công suất (PA) và bộ tản nhiệt hiệu suất cao cho hệ thống RRU (Remote radio unit)”. Thời gian thực hiện: 11/2016 – 03/2019.

- Đề tài cấp Quốc gia:”Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng”. Thời gian thực hiện: 11/2017 – 4/2020.

- Đề tài cấp Quốc gia (Nafosted) ”Nghiên cứu ứng dụng màng lipid lớp kép trong chế tạo cảm biến sinh học sử dụng linh kiện tinh thể thạch anh (QCM) phát hiện ion kim loại nặng ứng dụng trong môi trường và y tế” Mã số: 103.02-2014.48. Thời gian thực hiện: 3/2015 – 3/2019.

- Đề tài cấp Quốc gia:Nghiên cứu thiết kế chế tạo và thử nghiệm Hệ thống phòng vệ đoàn tàu tự động kiểu điểm (I-ATP) nâng cao an toàn và năng lực vận tải đường sắt Việt NamThời gian thực hiện: 10/2016 đến 9/2018

- Tiểu Dự án FIRST-IMET “Nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vi cảm biến hóa sinh trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử (MEMS/NEMS), tích hợp trong thiết bị đo lường, phân tích chuyên dụng ứng dụng trong quan trắc môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển sản xuất công/nông nghiệp”. Thời gian thực hiện: 5/2018 – 6/2019.

- Đề tài KHCN cấp Bộ Nghiên cứu chế tạo cảm biến áp suất dựa trên công nghệ MEMS định hướng đo mức nước cửa sông”. Thời gian thực hiện: 1/2017 – 12/2018.

- Đề tài KHCN cấp Bộ: ”Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mẫu găng tay nhận dạng cử chỉ ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt, hỗ trợ giao tiếp người câm”. Thời gian thực hiện: 1/2018 – 12/2019.

- Đề tài KHCN cấp Bộ : ”Nghiên cứu thiết kế chế tạo cảm biến MEMS đếm tế bào miễn dịch” Thời gian thực hiện: 1/2018 – 10/2019.

- Đề tài KHCN cấp Bộ”Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ nhận dạng mặt người trong Video phục vụ giám định, phòng chống tội phạm” Thời gian thực hiện: 1/2018 – 6/2019.

b) Các sản phẩm nổi bật từ 2017 đến nay (chỉ đưa tên và hình ảnh của sản phẩm)

Hệ thống đèn LED trong nuôi cấy mô, chiếu sáng trong trồng trọt


Bộ thu thập và lưu trữ dữ liệu Datalogger tốc độ cao


Hệ thống kiểm soát vào ra bằng thẻ từ


Hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh


Hệ thống Cổng thông tin thoại


Hệ thiết bị phòng học ngoại ngữ


Hệ thiết bị phòng học đa năng


Hệ thiết bị đào tạo thực hành lái tàu


Thiết bị giúp trẻ học luật giao thông


Phần mềm hiển thị nội dung thi đấu thể thao trên bảng điện tử cỡ lớn


Thiết bị điều khiển áp suất cung cấp dưỡng khí cho cầu thang thoát nạn khi có hỏa hoạn trong các nhà cao tầng


Thiết bị phát nguồn dòng, nguồn áp


Thiết bị đếm vòng tua máy xây dựng


Bộ khuếch đại cao tần


Bộ lọc cao tần


Hệ thống thu thập báo số lượng lỗi sản phẩm


Hệ thống thu thập và điều khiển thông số môi trường

c) Các công nghệ cần quảng cáo

- Công nghệ Vi điện tử

- Công nghệ IoT

- Công nghệ Xử lý ảnh

5. Thông tin liên lạc của đơn vị: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET)

Địa chỉ đơn vị: Tầng 4, Nhà C6 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 024 35540463 Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Website: http://www.imet.com.vn