Ngày/Day: 28Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Trung tâm công nghệ Vật liệu

1. Sơ đồ tổ chức

Giám đốc: TS. Trn Hùng Thun

- Phòng 204, Tng 2, Tòa nhà C6, Thanh Xuân Bc, Thanh Xuân, Hà Ni

- ĐT: +84-(0)24-35545023

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Giám đốc: TS. Chu Xuân Quang

- Phòng 612, Tng 6, Tòa nhà C6, Thanh Xuân Bc, Thanh Xuân, Hà Ni

- ĐT: +84-(0)24-3225 2203

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các phòng trc thuc đơn v:

- Phòng Qun lý tng hp

- Phòng Công nghệ Vật liệu tổ hợp

- Phòng Công nghệ và Vật liệu thích ứng

2. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

Chc năng: Trung tâm Công ngh Vt liu (Trung tâm) làđơn v s nghip khoa hc trc thuc Vin ng dng Công ngh, B Khoa hc và Công ngh, thc hin chc năng ca Vin trong nghiên cu, ng dng và trin khai các công ngh cao, công nghệ mới thuộc lĩnh vc công ngh vt liu mới và xử lý môi trường.

Nhim v:

- Nghiên cu,ng dng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới về lĩnh vc công ngh vt liu và công nghxử lý môi trường vào sn xut vàđời sng.

- Trin khai thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Trung tâm.

- Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về các chuyên ngành thuộc chức năng của Trung tâm theo các quy định cảu pháp luật.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư thử nghiệm, phát triển kỹ thuật, công nghệ mới, dịch vụ khoa học và công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn lực của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn xây dựng, thmđịnh các công nghệ trong lĩnh vc vt liu mi và công nghệ xử lý môi trường.

- Sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ bao gồm:

+ Thử nghiệm, kiểm chuẩn, đánh giá chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ trong lĩnh vc vt liu mi và công nghệ xử lý môi trường;

+ Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm;

+ Dịch vụ phòng thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm;

+ Chuyển giao công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ;

+ Các sản phẩm là kết quả nghiên cứu;

+ Sản phẩm, hàng hoá công nghệ cao;

+ Vật tư, linh kiện, nguyên vật liệu;

+ Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ thuộc lĩnh vực vt liu mi và công nghệ xử lý môi trường.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo chức năng và nhiệm vụ được giao

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng giao.

3. Các thành tựu chính

Giải thưởng nhà nước

- Gii ba - Gii thưởng Sáng to Khoa hc công ngh Vit Nam (VIFOTEC) v Công ngh chế to xung polime compozit cu trúc sandwich (lõi t ong) cht lượng cao cho quc phòng.

- Gii nhì - Gii thưởng Sáng to Khoa hc công ngh Vit Nam (VIFOTEC) v Phương pháp chế to vàng dng lâm sàng miếng vá hp s toàn phn compozit carbon - polyete ete keton (C-PEEK) để vá khuyết hng s ti Vit Nam.

Sở hữu trí tuệ

- Bng độc quyn sáng chế s 5673 do Cc S hu trí tu B KH&CN cp: ng chân gi composit.

- Bng độc quyn sáng chế s 10568 do Cc S hu trí tu B KH&CN cp: Phương pháp chế to miếng vá h s toàn phn compozit cacbon-polyete ete keton.

- Giải pháp hữu ích số đơn 2-2017-00207 do Cc S hu trí tu B KH&CN ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ (23/8/2017): Quy trình và hệ thống thiết bị xử lý nước thải.

4. Các đề tài, công nghệ và sản phẩm tiêu biểu

Các đề tài đã hoàn thành vàđang thc hin (t 2017 đến nay)

Đề tài cấp Bộ:

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị phủ một số loại nhựa nhiệt dẻo bằng phương pháp tầng sôi cho các ứng dụng trong kỹ thuật và dân dụng (hoàn thành);

- Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm màng lọc poly (ete sunphon) (PES) dạng sợi rỗng ứng dụng trong xử lý nước và nước thải (hoàn thành);

- Nghiên cứu chế tạo giá thể vi sinh đa định dạng từ vật liệu compozit ứng dụng trong xử lý nước thải bằng công nghệ MBBR (đang thực hiện);

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc đa lớp cốt sợi sinh học ứng dụng trong sản xuất sản phẩm dân sinh (đang thực hiện).

Đề tài cơ sở:

- Nghiên cứu phát triển công nghệ SBR không thải bùn dư ứng dụng xử lý nước thải sinh hoạt trong điều kiện Việt Nam (hoàn thành);

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu chậm cháy trên cơ sở polyetylen và tinh bột (hoàn thành);

- Nghiên cu chế to màng polyme nanocompozit định hướng ứng dụng cho hộp bảo quản nông sản (đang thực hiện).

Các sản phẩm nổi bật

Công nghệ & Vật liệu Compozit cao cấp

- Công nghệ chế tạo vật liệu compozit sandwich 3 lớp;

- Công nghệ chế tạo và vật liệu bán thành phẩm (prepreg) cho sản phẩm compozit;

- Xuồng compozit nhẹ, độ bền cao: xuồng công tác, xuồng tìm kiếm cứu nạn,…;

- Các loại cửa, vách ngăn compozit 3 lớp;

- Dụng cụ thể thao cho tập luyện và thi đấu;

- Các sản phẩm áo chống đạn, chống dao đâm cho lực lượng an ninh, quốc phòng.

- Các sản phẩm compozit cho khu vui chơi giải trí.

Công nghệ & Vật liệu Y sinh

- Các loại nẹp cố định xương ứng dụng trong phẫu thuật chỉnh hình;

- Các loại mảnh ghép thay thế khuyết tật sọ não;

- Ống chân giả bằng compozit sợi các bon;

- Các sản phẩm được chế tạo phù hợp với TCVN 6453:2008 và lưu hành theo giấy phép số 22/2004/YT-TB-CT của Bộ Y tế.

Vật liệu & Công nghệ Môi trường

- Vật liệu đệm vi sinh dùng trong công nghệ xử lý nước thải: vật liệu polyme dạng tổ hợp dây chuỗi xử lý nước thải giàu hữu cơ; vật liệu polyme dạng chuyển động sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải phân tán (MBBR); vật liệu gốm/zeolite xử lý nước thải giàu nitơ, vật liệu tổ hợp đá vôi/sunfua xử lý nitrat (NO3-) từ nước thải mạ điện;

- ‎ Vật liệu và modul màng lọc polyme; công nghệ xử lý nước thải bằng công nghệ Membrane Bioreactor (MBR); hệ thống lọc nước sạch phục vụ vùng sâu, vùng xa; trong và sau thiên tai bão lũ bằng công nghệ lọc màng. Sản phẩm được sản xuất chủ động trong nước do đó có thể đáp ứng nhiều chủng loại, kích cỡ của khách hàng;

- Công nghệ sử dụng bùn sinh học dạng hạt cao tải (SBR) ứng dụng xử lý nước thải có nồng độ ô nhiễm cao như nước thải rỉ rác; Xử lý và tái sử dụng chất thải chăn nuôi lợn thành phân hữu cơ (rắn, lỏng) phục vụ nông nghiệp bền vững;

- Công nghệ xử lý và làm sạch ao hồ bằng vi bọt khí (MGB).

 

5. Thông tin liên lạc của đơn vị

- Địa chỉ: Tng 2, Tòa nhà C6, Thanh Xuân Bc, Thanh Xuân, Hà Ni

- Đin thoi/Fax: +84-(0)24-38549412; +84-(0)24-35545023

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.