Ngày/Day: 23Month/Tháng 3Năm/Year: 2019

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Trung tâm Quang điện tử

Sơ đồ tổ chức

Giám đốc: Phạm Hồng Tuấn

- ĐT: 0915 575 838

- Phòng làm việc: 312

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phó Giám đốc: Nguyễn Tuấn Vũ

- ĐT: 0914 265 4914

- Phòng làm việc: 302

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các phòng trực thuộc đơn vị:

- Phòng Quản lý tổng hợp

- Phòng Triển khai

- Phòng Công nghệ màng mỏng

- Phòng Công nghệ Quang cơ điện tử

- Phòng Công nghệ Hồng ngoại

Chức năng nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, chương trình, qui hoạch, dự án, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quang điện tử, hồng ngoại và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu, đào tạo, phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 1 của Điều lệ của đơn vị vào sản xuất và đời sống, gồm: công nghệ màng mỏng, hệ thống quang cơ điện tử, cảm biến quang học-quang tử, xử lý ảnh 2D và 3D, công nghệ hồng ngoại

3. Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về các chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo sự phân công của Viện và các quy định của pháp luật.

4. Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư trực tiếp, phát triển công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động;

b) Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và công nghệ, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm;

c) Dịch vụ phòng thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm;

d) Chuyển giao công nghệ, các giải pháp kỹ thuật;

đ) Các sản phẩm là kết quả nghiên cứu;

e) Vật tư, linh kiện, nguyên vật liệu;

g) Máy móc, thiết bị, phần mềm, dây chuyền công nghệ thuộc các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm.

6. Tham gia các hoạt động giám định, thẩm định, đánh giá về công nghệ thuộc lĩnh vực quang điện tử, hồng ngoại theo quy định của pháp luật; Tham gia nghiên cứu xây dựng các quy định về đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng và công bố kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Quản lý viên chức, người lao động, tài sản và tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Viện và theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Tiềm lực khoa học công nghệ

Nhân lực: 31 cán bộ, trong đó: 0 1 Tiến sỹ, 06 Thạc sỹ, 21 Kĩ sư-cử nhân, 03 kĩ thuật viên.

Các chuyên ngành: Vật lí kĩ thuật, Hóa học kĩ thuật, Khoa học vật liệu, Quang học-Cơ khí chính xác, Công nghệ màng mỏng, Công nghệ thông tin, Kinh tế-Tài chính, Quản lí khoa  học.

Cơ sở vật chất: Hệ thống các thiết bị mạ PVD tiên tiến (Ebeam evaporation, IAD, Pulsed DC & RF sputtering, Vacuum Arc) và Thiết bị đo đặc trưng màng mỏng (quang phổ kế UV-VIS, NIR, FT/IR, độ cứng, điện trở bề mặt); Một số thiết bị đo lường quang điện khác...

Lĩnh vực có thế mạnh: Công nghệ PVD chế tạo màng mỏng quang học và màng cứng; Thiết kế-Chế tạo hệ thống quang cơ điện tử vùng ánh sáng khả kiến và hồng ngoại, Công nghệ xử lí ảnh 2D và 3D; Kĩ thuật chân không;

Phạm vi kinh doanh, triển khai ứng dụng và chuyển giao: Công nghệ PVD mạ màng mỏng quang học và màng cứng; Công nghệ PVD mạ trên nhựa; Công nghệ xử lí ảnh 2D và 3D;

Công nghệ và thiết bị điện tử chuyên dụng khác phục vụ đo đạc, kiểm tra, điều khiển tự động, lĩnh vực môi trường.

Các Đề tài (thực hiện trong 5 năm gần đây): 26 đề tài, dự án các cấp (3 cấp Quốc gia, 08 Đề tài, 01 Dự án SXTN cấp Bộ, 01 Đề tài cấp Thành phố Hà Nội; 15 Đề tài cấp Cơ sở, 03 đề tài phối hợp với đơn vị bạn).

Các công trình đã công bố: 47 bài báo tại hội nghị quốc tế và trong nước.

Thành tựu

Các thành tựu chính đạt được từ 2015 đến nay:

· 2017:

Mạ kính thiên văn (đường kính 600mm) cho Viện Vật lí-Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

· 2016:

- Thiết kế chế tạo thành công mẫu máy tự động WS1 phân loại quả walnut (quả óc chó);

- Tiếp nhận và vận hành thành công thiết bị mạ màng cứng Dreva 400;

- Chế tạo thành công mẫu máy scan 3D có khả năng thương mại hóa;

· 2015:

- Phần mềm nhận dạng người trong ảnh ba chiều

Sản phẩm tiêu biểu

Đối tác

- Các Viện nghiên cứu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia, Nhà máy quốc phòng
- Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Đại học NTU, NTUT (Đài Loan)
- Công ty VTD GmbH  (CHLB Đức)

Thông tin liên lạc

Địa chỉ đơn vị: Tòa nhà C6, Thanh Xuân Bắc, đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024-38549425    Số fax: 024-38548187

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.