Ngày/Day: 21Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Thông báo tuyển dụng

Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cần tuyển viên chức, vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện, cụ thể như sau:


I. Chỉ tiêu tuyển dụng :16 – các vị trí:

1. Kế toán viên: 04 vị trí cho các đơn vị

- Văn phòng Viện ứng dụng Công nghệ : 02

- Trung tâm Quang điện tử : 01

- Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học : 01

2. Nghiên cứu viên: 11 vị trí cho các đơn vị

- Trung tâm Công nghệ Laser : 02

- Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học : 02

- Trung tâm Quang điện tử : 02

- Trung tâm Triển khai Công nghệ : 02

- Trung tâm Sinh học thực nghiệm : 01

- Trung tâm Công nghệ Vật liệu : 01

- Chi nhánh Viện Thành phố Hồ Chí Minh : 01

3. Lưu trữ viên trung cấp: 01

II. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi của người dự tuyển: từ đủ 18 đến 45 tuổi;

- Có Đơn dự tuyển, (ghi rõ nguyện vọng dự tuyển vào ngạch công chức nào, thuộc đơn vị nào); có lý lịch rõ ràng, văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu ngạch dự tuyển;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

2.1. Nghiên cứu viên Trung tâm Công nghệ Laser : 02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Vật lý hoặc chuyên ngành điện.

- Ngoại ngữ : Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc)

- Tin học : Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

* Ưu tiên :

o Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Thiết bị điện,Vật lý, Điện

o Tốt nghiệp loại khá, giỏi, trên đại học

o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Laser.

2.2. Nghiên cứu viên Trung tâm Sinh học thực nghiệm : 01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Sinh học .

- Ngoại ngữ : Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc)

- Tin học : Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

* Ưu tiên :

o Tốt nghiệp Đại học ngành vi sinh

o Tốt nghiệp loại khá, giỏi, trên đại học

o Có chứng chỉ Tin học trình độ C trở lên.

o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực sinh học vi sinh.

2.3. Nghiên cứu viên Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học : 02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Điện tử, Công nghệ Thông tin, Tự động hoá.

- Ngoại ngữ : Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc)

- Tin học : Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

* Ưu tiên :

o Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, tự động hoá.

o Tốt nghiệp loại khá, giỏi, trên đại học.

o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Điện tử, Công nghệ Thông tin, Tự động hoá .

2.4. Nghiên cứu viên Trung tâm Quang điện tử : 02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vật lý, cơ khí chính xác.

- Ngoại ngữ : Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc)

- Tin học : Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

* Ưu tiên :

o Tốt nghiệp chuyên ngành Vật lý quang học.

o Tốt nghiệp Đại học loại khá, giỏi, trên đại học.

o Tin học : Có chứng chỉ về ngôn ngữ lập trình.

o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Quang học.

2.5. Nghiên cứu viên Trung tâm Công nghệ vật liệu : 01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vật liệu.

- Ngoại ngữ : Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc)

- Tin học : Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

* Ưu tiên :

o Tốt nghiệp chuyên ngành Hoá

o Tốt nghiệp loại khá, giỏi, trên đại học.

o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công nghệ môi trường.

2.6. Nghiên cứu viên Trung tâm Triển Khai Công nghệ : 02

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành vật lý.

- Ngoại ngữ : Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc)

- Tin học : Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

* Ưu tiên :

o Tốt nghiệp chuyên ngành Quang học, Điện tử, viễn thông.

o Tốt nghiệp loại khá, giỏi, trên đại học.

o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Quang học, Điện tử viễn thông..

2.7. Nghiên cứu viên Chi nhánh Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh : 01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ Sinh học .

- Ngoại ngữ : Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc)

- Tin học : Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

* Ưu tiên :

o Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sinh học.

o Tốt nghiệp loại khá, giỏi, trên đại học

o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực sinh học.

2.8. Kế toán viên : 04

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán tài chính.

- Có chứng chỉ sử dụng phần mềm kế toán MISA.

- Ưu tiên tốt nghiệp loại khá, giỏi và trên Đại học. Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán.

2.9. Lưu trữ viên trung cấp : 01

- Tốt nghiệp chuyên ngành Văn thư lưu trữ trình độ từ Trung cấp trở lên

- Ngoại ngữ : Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (1 trong 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc)

- Tin học : Có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

* Ưu tiên :

o Tốt nghiệp loại khá, giỏi

o Có chứng chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư lưu trữ.

o Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Văn thư lưu trữ.

III. Hồ sơ tuyển dụng gồm có

- Đơn xin tuyển dụng (Ghi rõ vị trí tuyển dụng)

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ

- Bản sao Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận sức khoẻ cấp năm 2009

- 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4x6.

IV. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

1. Thời gian: từ 08-09/12/2009 (trong giờ hành chính)

2. Địa điểm:

- Phía Bắc :Viện Ứng dụng Công nghệ - 25 Lê Thánh Tông – Hà Nội

Điện thoại : 04.39333389 (Người liên hệ: chị Thuỷ Tiên)

hoặc chị Nguyệt : 098.333.1968

- Phía Nam : Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh - 366A Trường Chinh - Phường 13 - Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại : 083.8106184 (Người liên hệ : Chị Lư).