Ngày/Day: 18Month/Tháng 1Năm/Year: 2020

  • Vietnamese-VN
  • English (United Kingdom)

Tích hợp hệ thống

Nguyên liệu đầu vào
Đo lường, điều khiển.
Viễn thông.
Y - Sinh
Công nghệ tự động hóa.
Vật liệu carbon và composite
Hệ thống phát hiện, theo dõi
Sản xuất vi mạch IR
Tái tạo năng lượng
Xử lý chất thải trong ngành công nghiệp
Hệ thống đa phương tiện
Bảo vệ môi trường
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Natural Language Processing
Bảo tồn gen trong lĩnh vực nông nghiệp
Điều khiển học
Xử lý hình ảnh